dcsimg
  Početna stranica Press Kontakt
separator
Buderus
Proizvodi Grijanje na kruto gorivo Pirolitički kotlovi

Buderus pirolitički kotlovi su učinkovitiji

Buderus pirolitički kotlovi kombiniraju tradicionalna goriva s najmodernijom tehnikom i tako proizvode maksimalnu toplinsku udobnost.

Buderus pirolitički kotao crpi više energije iz tradicionalnih goriva

Naši pirolitički kotlovi dodatno rade s unaprijed zagrijanim sekundarnim dotokom zraka za naknadno izgaranje. Stalan dotok zraka za izgaranje jamči potpunu oksidaciju gorivih plinova i time čisto i efikasno izgaranje.
Sušenje, rasplinjavanje i izgaranje u pirolitičkom kotlu odvija se prostorno odvojeno na tri stupnja. Buderus osim toga nudi pirolitičke kotlove s patentiranom izoliranom komorom za izgaranje od keramike otporne na visoke temperature. Takvi pirolitički kotlovi jamče optimalan pogon s malim teretom i izgaranje drva s minimalnom količinom pepela.

Vaš pirolitički kotao efikasno upravlja toplinom

Buderus pirolitički kotlovi imaju moderne međuspremnike sa do 120 mm toplinskom izolacijom. Oni spremaju toplinu proizvedenu u kotlu i tek ju onda šalju dalje, kada je stvarno potrebna. Svejedno, želite li koristiti bukvu, smreku, ogrjevna drva ili drvno iverje: Buderus pirolitički kotlovi serijski imaju lambda-sondu za automatsko prilagođavanje goriva za visok stupanj djelovanja.